Confidențialitate

1. Toate drepturile, inclusiv cele de proprietate intelectuală, cu privire la acest website și la conținutul său (incluzând, dar fără a se limita la: text, imagini etc.) aparțin în exclusivitate SC INEDIT COMPANY SRL, cu sediul în Ploiești, Str. Caraiman, nr.7, jud. Prahova, România, nr. de ordine în registrul comerțului J29/1340/1993, cod de înregistrare fiscal RO 6088851.

Prin accesarea website-ului sunteți de acord să folosiți conținutul acestuia numai în scop personal, privat, și nu în scopuri comerciale, de publicitate sau distribuție.
Este interzisă reproducerea conținutului prezentului website în scopuri comerciale sau în alte scopuri decât cel personal.

2. Prin utilizarea acestui website acceptați să vă asumați termenii și condițiile descrise în conținutul său. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile conținute în website, vă rugăm să nu accesați și/sau să nu utilizați acest website.

3. SC INEDIT COMPANY SRL are dreptul de a modifica oricând termenii și condițiile descrise în website, cu condiția publicării acestor modificări în același website. Cu ocazia accesării website-ului, vă rugăm să treceți în revistă termenii și condițiile conținute în acesta, în scopul de a fi la curent cu orice modificări survenite. În cazul în care, cu ocazia accesării website-ului, luați cunoștință de modificările intervenite și continuați să utilizați website-ul, înseamnă că sunteți de acord cu modificările termenilor și condițiilor operate de către SC INEDIT COMPANY SRL.

4. Toate informațiile conținute în website, precum și întregul său conținut trebuie avute în vedere ca atare, astfel cum acestea sunt în mod expres înfățișate și explicitate în website, fără a fi interpretate, extinse sau comentate. SC INEDIT COMPANY SRL se supune legislației în vigoare cu privire la răspunderea pentru vicii și cu privire la garanții, fără a-și asuma vreo răspundere suplimentară în această privință.

5. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice SC INEDIT COMPANY SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. SC INEDIT COMPANY SRL este înscrisă în evidențele autorității de supraveghere sub nr. 23654.

Scopul colectării datelor este acela de a a asigura confirmarea către client a comenzilor, îndeplinirea obligațiilor asumate de societate prin încheierea contractelor de vânzare-cumpărare, asigurarea corectitudinii operațiunilor de livrare a produselor, trimiterea, cu acordul clienților, de reclame/publicitate, abonare la newsletter etc.

6. Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele dumneavoastră personale. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: SC INEDIT COMPANY SRL.

Refuzul dumneavoastră de furnizare a datelor cu caracter personal determină imposibilitatea realizării acordului de voință asupra livrării produselor și imposibilitatea de executare a comenzilor transmise. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităţilor în drept să verifice tranzacţiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

7. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la SC INEDIT COMPANY SRL, persoană de contact Viorica Untu. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil pe adresa de email office@fancycouture.ro.